קטגוריה: העצמי המשחק: מחליפים זהויות

מתוך עבודת הדוקטורט (אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לאמנויות, החוג לתיאטרון. מנחה: פרופ' יעקב רז)

לא מצאתי

ביקשת להציג פוסטים מהארכיון, אבל אין פוסטים בארכיון שביקשת לראות. אם רצית פוסט מסוים, אפשר לנסות לחפש אותו.